2001.09.14-15 - Zlot 90-lecia harcerstwa w Krakowie - Błonia
Dodane przez harclot dnia Listopada 08 2015 20:43:35
2001.09.14-15 - Zlot 90-lecia harcerstwa w Krakowie - Błonia

Mimo nienajlepszej pogody w powietrze nad Błoniami wzbił się też harcerski balon (SP-BWS).

W dniach 14 – 16 września 2001 roku w Krakowie na Błoniach odbył się Jubileuszowy Zlot Krakowskiej Chorągwi ZHP im. Tadeusza Kościuszki zorganizowany w 90-lecie powstania Harcerstwa na ziemiach polskich.
W Zlocie uczestniczyło około 1000 harcerek i harcerzy z Chorągwi Krakowskiej i innych Chorągwi z całej Polski. Był on podsumowaniem wykonania przez drużyny zuchowe i harcerskie całorocznych zadań związanych z historią i rolą harcerstwa w dniu dzisiejszym. Honorowy protektorat nad Zlotem objął Jego Eminencja Ks. Kardynał Franciszek Macharski, a patronat sprawowali Przewodnicząca ZHP prof. dr hab. Maria Hrabowska hm, Marszałek Małopolski mgr Marek Nawara, Wojewoda Małopolski dr Ryszard Masłowski, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa mgr Stanisław Handzlik.
>>> Zawody i imprezy balonowe od 1994 do 2003 roku