1,5 % dla HKB
Dodane przez harclot dnia Maja 11 2014 07:17:55
1,5 % dla HKB [od 2023]
1procent
Wpisz numer KRS czyli 0000273492 oraz cel szczegółowy: HARCERSKI KLUB BALONOWYI ty możesz zdecydować o losie Twoich podatków - przekaż 1,5 % podatku na harcerskie baloniarstwo.

Jak to zrobić?

 

KROK 1. Wybieramy organizację pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5 % podatku. Ustawowo okreslona jest możliwość określenia konkretnej jednostki (hufca, szczepu, drużyny) działającej na terenie chorągwi, jakiej zostaną przekazane pieniądze.

 

KROK 2. Wypełniamy zeznanie roczne PIT:

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5 % dla Harcerskiego Klubu Balonowego jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nr KRS.

Numer KRS, pod jakim widnieje Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska w Krajowym Rejestrze Sądowym,

czyli 0000273492.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać szczegółowy cel przekazania 1,5 %, aby pieniądze trafiły do konkretnej jednostki harcerskiej (czyli dla HKB). Informację tę zamieszcza się w dziale "Informacje uzupełniające" .

Również tam podać można dane ułatwiające kontakt US z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie naszej organizacji przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.

W przypadku Harcerskiego Klubu Balonowego należy wpisać - po prostu:

HARCERSKI KLUB BALONOWY

 

KROK 3. US przekazuje pieniądze ZHP Chorągwi Krakowskiej do dyspozycji danej jednostki harcerskiej [czyli HKB]:

Pieniądze - 1,5 % podatku należnego - na konto wybranej organizacji [czyli ZHP] przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

UWAGA ! Podatnik nie może podzielić swojego 1,5 % między kilka organizacji.

-----------------------------------------------------------------------

Kontakt:

sms:  519-160-185

poczta@balonowyklub.pl

.